Team building

TuTran Travel Team building gồm các trò chơi khác nhau kết hợp tham quan tại những địa điểm nghỉ dưỡng thú vị cho các công ty, các nhóm thành viên.