Tour Lịch sử

Tour du lịch đặc biệt có các điểm viếng thăm như Khu lưu niệm, Di tích, Chiến trường, Thành cổ kết hợp nghỉ dưỡng và tìm hiểu văn hóa địa phương.